De behandeling

De therapievorm die ingezet wordt bij De Kinesioloog is een manier om mensen op een natuurlijke manier weer in balans te brengen en te houden. De oorzaak van klachten wordt gezocht op het niveau van het lichaam, het bewustzijn en/of het onderbewuste..Hierbij wordt het lichaam gezien als een energiesysteem. De belangrijkste voorwaarde om gezond te zijn, is dat de energie vrij kan stromen in het lichaam. Iedereen heeft in meer of mindere mate zwakke plekken. Op deze zwakke plekken kunnen zich allerlei energieblokkades en ziekteprocessen ontwikkelen. Gebleken is dat emoties hierbij een grote rol spelen. Wanneer de energiestroom geblokkeerd raakt, is de balans zoek en ontstaan ziektes, stress, burn-out of andere klachten. Dit gebeurt ook onder invloed van ziektekiemen, toxische belasting, straling en niet-optimale voeding.

Een behandeling neemt ongeveer een uur in beslag. Er wordt begonnen met een gesprek over uw klachtenbeeld en de achtergronden ervan. Samen formuleren we uw hulpvraag. Bij het daarop volgende onderzoek wordt onder andere gewerkt met testampullen en flesjes. Het onderzoek verloopt meestal liggend. Kleine kinderen kunnen zittend getest worden, eventueel bij een ouder op schoot. U hoeft zich niet te ontkleden.

Voor een betrouwbare test is het belangrijk eventuele medicijnen en supplementen die u al slikt mee te testen.

Het belangrijkste wat er gebeurt tijdens de sessie is dat de cliënt zich bewust wordt van wat er zich afspeelt in lichaam en geest en daardoor leert om het zelfherstellend vermogen van zijn lichaam aan te spreken. Afhankelijk van de klachten kan een eenvoudige verandering in het voedingspatroon al voldoende zijn voor een verbetering. Onderdeel van een sessie kan het toepassen van regressietherapie zijn, gesprektherapie, traumatherapie. Andere mogelijkheden zijn het inzetten van middelen uit de homeopathie en fytotherapie (planten), maar ook het aanraken van reflexzones of het behandelen van acupunctuurpunten. 

Het kan soms ook nodig zijn u door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts.

Het is mogelijk dat in eerste instantie reacties optreden in de vorm van verergering van de klachten. Deze klachten zullen in de regel vrij snel afnemen. Eventueel kan na overleg besloten worden de dosering van de ondersteunende middelen aan te passen.

Na een aantal behandelingen zal er steeds minder disbalans te vinden zijn. U gaat zich steeds beter voelen en uw klachtenpatroon neemt af. Afhankelijk van de onderliggende problematiek kan de totale behandeling een periode in beslag nemen van enkele weken tot maanden.

Het spreekt voor zich dat u bij ernstige klachten uw arts of specialist dient te (blijven) raadplegen en dat de aanvullende ondersteuningen niet ter vervanging van uw bestaande reguliere medicatie bedoeld zijn.