Publicaties

Werkstukken en scripties

Tijdens mijn opleidingen heb ik diverse werkstukken en een scriptie moeten schrijven. De teksten stel ik beschikbaar voor belangstellenden. Voor toestemming voor het gebruiken, dan wel overnemen van (een gedeelte van) deze uitgaven, dient men zich te wenden tot de praktijk.

Scriptie Vroegkinderlijk trauma

In het kader van de opleiding tot Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig therapeut heb ik een scriptie geschreven met als titel ”Vroegkinderlijk trauma. Wat is vroegkinderlijk trauma en wat zijn de mogelijkheden om de levensvreugde te herstellen bij mensen die lijden aan PTSS ten gevolge van ervaringen in hun vroege jeugd?“. De tekst van deze scriptie stel ik hier ter beschikking aan iedereen die er belangstelling heeft. Vragen en opmerkingen erover zijn van harte welkom.

Werkstuk Hoogbegaafdheid

In het kader van de opleiding Psychosociale Basiskennis heb ik een werkstuk geschreven met als titel ‘Hoogbegaafdheid in de psychosociale gezondheidszorg. Hoe hoogbegaafdheid een probleem kan zijn bij het diagnosticeren en behandelen van psychosociale aandoeningen.’ De tekst van dit werkstuk stel ik hier ter beschikking aan iedereen die er belangstelling heeft. Vragen en opmerkingen erover zijn van harte welkom.

Voor toestemming voor het gebruiken, dan wel overnemen van (een gedeelte van) deze uitgaven, dient men zich te wenden tot de praktijk.